Skraplottens historia

De första skraplotterna kom i mitten på 1970-talet, deras nummerserier tog man fram genom att använda sig av manuella slumpgeneratorer. Längre fram i tiden började ett företag i USA som hette The scientific games corporation tillverka datorgenererade skraplotter. Det innebar att det gick lättare och snabbare att tillverka större volymer av skraplotter. Idag är skraplotter den andra största produkten på spelmarknaden i världen utanför Internet.

På den allra första skraplotten som tillverkades skulle man få tre eller fler likadana nummer som angav den vinst man på det sättet vann. Efter det att skraplotten flyttade in på Internet har efterfrågan ökat markant, vilket har gjort att det blivit en större variation när det gäller utseende och vinstkombinationer.

En vanlig skraplott består av en färgglad pappersbit med ett flertal fält, dessa fält är täckta av ett lager som går att skrapa bort. Det som finns under och som blir synligt när man skrapar kan vara lite olika saker. Vanligast är små symboler eller siffror som visar hur mycket man kan vinna. För att vinna ska man då skrapa fram olika kombinationer av dessa symboler eller siffror. Den vanligaste är att man ska få fram tre eller flera av samma siffra eller symbol på sin skraplott.

För att skrapa en sådan här typ av lott behöver man antingen ett mynt, en nyckel eller liknande, men det går även bra att skrapa med nageln. Det som lockar många att spela på skraplotter är dels att man fort får reda på om man har vunnit och hur mycket. Och dels att de oftast inte kostar så mycket i styckpris. Vinstplanen ska dessutom enligt lag alltid stå tydligt utskriven på baksidan av en fysisk skraplott.